Skip to main content

Wat is shamballa Reiki energie

We spreken tegenwoordig liever van “Shamballa energieën”. Hoewel Shamballa energieën ook wel Shambhala Reiki wordt genoemd. Aangezien, zowel Shamballa energieën als Reiki, werken met dezelfde universele levenskracht – de enig bestaande levenskracht -, putten beide uit dezelfde bron. Het verschil bestaat uit de toepassing, die beide “systemen” gebruiken.

De reden, dat Shamballa energieën ontstaan zijn, is omdat onze tijd vraagt om een ander gebruik van de energie. Mensen ontwikkelen zich zowel persoonlijk, maatschappelijk als spiritueel. We ontwikkelen ons zelfs in een steeds sneller tempo. Dat heeft deels te maken met de stijging van de frequentie van de Aarde-energie. Dat vraagt om een systeem van energiewerk, dat meegroeit en zelf ontwikkelt.

De ontwikkeling van mensen gaat steeds meer in een persoonlijke, individuele richting, waarbij het vormkrij­gen van het unieke van elk mens, met zijn of haar specifieke gaven de kern van het proces vormt. Shamballa energieën zijn gericht op het in je eigen kracht komen en daaraan vorm geven. Uiteindelijk zullen anderen daarvan profi­teren, maar de eerste doelstelling is je eigen ontwikkeling, met alle aspecten die daar bij horen: loskomen van oude patronen, loslaten van angst, verwerken en vergeven van oud zeer; ontdekken van je kracht. Ont­wikkelen van je gaven, ook wat men “paranormaal” noemt.

Shamballa energieën erkennen, dat ieder mens zijn eigen proces heeft en dat elk mens daar recht op heeft. Elk oordeel is naïef, want niemand kent het studieplan van een ander. Het meest wezenlijk van onze dimensie is dat dingen naast elkaar kunnen bestaan en elk op hun eigen manier zinvol kunnen zijn. Als we dit kunnen ontdekken ervaren we, dat strijd niet nodig is en dat verbinding, liefde dus, zelf een meerwaarde schept waar allen voordeel van ondervinden. Het verbindt jezelf met de oerbron van alles, met de aarde en met alle wezens op aarde. Zelfs met bewuste energieen buiten het aardse vlak. Dat is met recht “multidimensioneel”.

De energie van Shambhala Reiki ga je combineren met je eigen talenten en jouw waarheden waardoor je steviger in het leven komt te staan. Dat werkt heel subtiel. Je hoeft niet uren te mediteren of oefeningen te doen. Geen jarenlange training voordat je iets kunt bereiken. Je bent namelijk al alles wat je ooit zou willen en kunnen zijn. Met behulp van Shambhala Reiki kun je daar bij komen. Het enige wat je je hoeft te realiseren is dat je zelf je eigen leven kunt bepalen.

De trilling of afstemming is anders dan bijvoorbeeld Reiki, energie die veel meer hoort bij het ‘Vissentijdperk’ (heel globaal: dit tijdperk duurde van het jaar 0 tot het jaar 2000).

Er zijn vier graden van inwijding in Shamballa.

Shamballareiki

De energie waar we mee werken bestaat uit Licht en Liefde. Neem contact op!